6135583269

سلام درخواست کارشناس 6135583269 28002414 09387700908 فاز 2 پادادشهر خ 1 جانبازان مجتمع سپیده ط 4

6135593012

خرابی محمد سیه کار فاز 2 پاداد منازل جهاد خ 9 پ 9 تنظیمات مودم 6135593012 1847 09166175949

6133792265

خرابی احسان نظری نژاد کمپلو جنوبی ابتدای انقلاب بین لشکر و قصرشیرین روبه رو مسجد 6133792265 753325 09163160047

6134415300

خرابی افشین حسین نژاد كوي نفت خ 25 ارشاد پ 36 6134415300 364577 09163207296

6134467177

خرابی کریم دیلمی کوروش قطع و وصل لینک 6134467177 IKN48XBY 09167406027

6199990379

خرابی فیبر 06199990379 سیدحسن موسوی کیانپارس – خیابان 15 شرقی – خیابان مارون 2 غربی – پلاک 62 – طبقه اول قطعیaaa userid: 27749094 824012 824012 09161133095

6135716164

خرابی نسرین قمشی اهواز-زیبا شهر بین خواجه نژاد و جمشیدی جفت بنگاه پارسا 6135716164 6164 09163079845

6135591606

خرابی مشترک پاسخگو بوده و نیاز به کارشناس حضوری داردگزارش پس از رفع مشکل ارسال گردد./اسماعیل اریان منش فاز2پاداد – ایستگاه 5نبش خیابان37 – پلاک138\\r\\n 6135591606 1606 09169016944

6133741482

خرابی سامان کردونی گلستان خ فرهنگ 1 مجتمع پارسا 10 طبقه 4 واحد12 6133741482 1441 09166072467

6134478394

خرابی میلاد مکوندی کوی ملت انتهای خ اقبال خ قضات پ 7 6134478394 907439 09169991209