06135593012

خرابی مخابرات 2020 06135593012فاز 2 پاداد منازل جهاد خ 9 پ 9 سخت افزار و تنظیمات مودم { } 6135593012184709166175949

6199997524

نصبنام : شهلا علیدادی شماره تلفن : 6199997524 تلفن همراه : 09163053843شهرستان : اهواز مرکز مخابراتي : چمران اهوازنام کاربري اينترنت : 6199997524 کلمه عبور اينترنت : 965902آدرس : کیانپارس خ سروش غربی فاز 2 پلاک 54 واحد 10 طبقه 5

6134448118

نصب نام : سازمان تامین اجتماعی شماره تلفن : 6134448118 شهرستان : اهواز مرکز مخابراتی : ولیعصر بستر ارتباطی : زوج سیم ADSL موبایل : 09163199472 وضعيت مشترک : آماده به نصب تاريخ وضعيت : 12:04 1403/04/20 نام کاربري اينترنت : 6134448118 کلمه عبور اينترنت : 656455 آدرس : زیتون کارمندی نبش خ زمرد شعبه4

6132922721

نصب نام :علیرضا امیریشماره تلفن :6132922721شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :امام خمينيبستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09166144552وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :09:59 1403/04/14نام کاربري اينترنت :6132922721کلمه عبور اينترنت :745810آدرس :24 متری،خیابان شهید مصطفایی پلاک 22

6134615584

خرابی غزال کعبی ادرس:چهارشیر .کوی نیرو.خیابان یک.ساختمان نوید.پلاک ۲۵.واحد ۲ 09163046582 … مشکل سرعت و قطع و وصلی مکرر … … مشترک شاکی هست و صرفا درخواست کارشناس را دارد 6134615584 910494 09391183398

6135588641

نصب نام : مالک ماجدی فرد شماره تلفن : 6135588641 شهرستان : اهواز مرکز مخابراتی : آزادی -کافو6 بستر ارتباطی : زوج سیم ADSL موبایل : 09169190561 وضعيت مشترک : آماده به نصب تاريخ وضعيت : 08:25 1403/03/27 نام کاربري اينترنت : 6135588641 کلمه عبور اينترنت : 106681 آدرس : اهواز _ اراضی پاداد خیابان… ادامه خواندن 6135588641

6135593647

نصب نام : داوود زادمهر شماره تلفن : 6135593647 شهرستان : اهواز مرکز مخابراتی : آزادی -کافو3 بستر ارتباطی : زوج سیم ADSL موبایل : 09163474911 وضعيت مشترک : آماده به نصب تاريخ وضعيت : 08:20 1403/03/27 نام کاربري اينترنت : 6135593647 کلمه عبور اينترنت : 277901 آدرس : فاز2 پدادشهر خ 32 پ15 مجتمع… ادامه خواندن 6135593647

6135505140

نصب نام : علی اهلی شماره تلفن : 6135505140 شهرستان : اهواز مرکز مخابراتی : آزادی -کافو2 بستر ارتباطی : زوج سیم ADSL موبایل : 09384724650 وضعيت مشترک : آماده به نصب تاريخ وضعيت : 08:25 1403/03/27 نام کاربري اينترنت : 6135505140 کلمه عبور اينترنت : 399114 آدرس : بلوار وصال فاز 2 خ 51

6133333344

نصب نام : زهرا خلدی شماره تلفن : 6133333344 شهرستان : اهواز مرکز مخابراتی : مدرس بستر ارتباطی : زوج سیم ADSL موبایل : 09161161674 وضعيت مشترک : آماده به نصب تاريخ وضعيت : 14:30 1403/03/21 نام کاربري اينترنت : 6133333344 کلمه عبور اينترنت : 990597 آدرس : کیانپارس خ سروش غربی فاز 2 پلاک… ادامه خواندن 6133333344

6133923453

نصب نام :سجاد زهیریشماره تلفن :6133923453شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :چمران -کافو4بستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09169205989وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :09:43 1403/03/15نام کاربري اينترنت :6133923453کلمه عبور اينترنت :947028 آدرس :خ 10 شرقی پ 2