6134615258

نصبعمار باویشماره تلفن :6134615258شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :ولیعصر -کافو9بستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09163020801وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :07:30 1403/05/01نام کاربري اينترنت :6134615258کلمه عبور اينترنت :325930آدرس :کوی نیرو خ6نیرو پ6

06133924026

سلام درخواست کارشناس در محل امیر محناوی – کیانپارس خ11شرقی مجتمع خانه گستران بلوک 3613392402695359609306115762لطفا بررسی شود و تست سرداخله ضمیمه شود

شارژهای انجام شده برای دفتر مرکزی اهواز

در تاریخ 6/9/1402 پنل رسلرهای دفتر مرکزی به شرح زیر شارژ شد: pas.jafari: خانم رمضانی : 5میلیون تومان pas.jafari1: خانم جشیره پور: 1میلیون تومان pas.jafari2: خانم یوسف شهریاری:1میلیون تومان pas.jafari4:آقای مختاری:1میلیون تومان pas.jafari5: خانم رضایی: 1میلیون تومان