6135532123

مشترک مورد نظر از سرعت اینترنت خود راضی نمی باشد لطفا رسیدگی کنید شماره همراه خانم عباسی: 09163108651

6133203154

مشترک اتصال ندارد لطفا بررسی شود و نتیجه بررسی به مشترک اطلاع داده شودآقای سلیقهمخابرات

06132227007

جمع آوری لطفا این مشترک طبق فرم پیوست جمع آوری شود 

06132227007

با سلام به سایت ترال خوش آمدید 

06132227007

سلام به کارتابل ترال خوش آمدید

6132221416

مشترک مورد نظر مشکل اتصال دارند لطفا بررسی شود صبانت

تخلیه

لطفا نسبت به اخذ هزینه تخلیه و اپلود فرم اقدام گردد

6133329230

مشترک اتصال ندارند لطفا بررسی شود صبانت

6112229076

خرابی صبانت هماهنگ شده نیما رضایی نام کاربری اکانتینگ:6112229076 گذرواژه اکانتینگ:1112 خیابان سی متری چهارراه کیکاووس خ رستگاری فرش چاووشی 09131087881