6133333344

نصب نام : زهرا خلدی شماره تلفن : 6133333344 شهرستان : اهواز مرکز مخابراتی : مدرس بستر ارتباطی : زوج سیم ADSL موبایل : 09161161674 وضعيت مشترک : آماده به نصب تاريخ وضعيت : 14:30 1403/03/21 نام کاربري اينترنت : 6133333344 کلمه عبور اينترنت : 990597 آدرس : کیانپارس خ سروش غربی فاز 2 پلاک… ادامه خواندن 6133333344

6133923453

نصب نام :سجاد زهیریشماره تلفن :6133923453شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :چمران -کافو4بستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09169205989وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :09:43 1403/03/15نام کاربري اينترنت :6133923453کلمه عبور اينترنت :947028 آدرس :خ 10 شرقی پ 2

6132904954

نصب نام : عليرضا غلامی شماره تلفن : 6132904954 شهرستان : اهواز مرکز مخابراتی : رجایی -کافو5 بستر ارتباطی : زوج سیم ADSL موبایل : 09166121713 وضعيت مشترک : آماده به نصب تاريخ وضعيت : 07:23 1403/03/09 نام کاربري اينترنت : 6132904954 کلمه عبور اينترنت : 297665 آدرس : 300 دستگاه منازل کـارگري خ آفتاب 3… ادامه خواندن 6132904954

6134411339

خرابی نام :فرشاد رضاپورشماره تلفن :6134411339 تلفن همراه :09169155362 شهرستان :اهوازمرکز مخابراتي :نفت نام کاربري اينترنت :6134411339کلمه عبور اينترنت :455755 آدرس :کوی نفت، شهرک جانبازان

6135541417

خرابی علی نیاکان خ خواجه نزاد پ 8 جهت رفع مشکل سیمکشی داخلی کارشناس اعزام شود ./ 6135541417 1417 09166147478

6134463953

نصب نام :غلام حسین صادقیشماره تلفن :6134463953شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :ملتبستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09905922994وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :15:58 1403/02/31نام کاربري اينترنت :6134463953کلمه عبور اينترنت :284974 آدرس :کوی ملت خ 20 اقبال خ مهر

6132201370

نصب نام :بزرگمهر دادرسشماره تلفن :6132201370شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :امام خمينيبستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09166166234وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :12:18 1403/02/31نام کاربري اينترنت :6132201370کلمه عبور اينترنت :993024 آدرس :شریعتی نبش مصطفایی پ726

6133743175

نصب نام :یعقوب چلیلی شاه منصوریشماره تلفن :6133743175شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :گلستان -کافو14بستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09163175679وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :07:48 1403/02/31نام کاربري اينترنت :6133743175کلمه عبور اينترنت :492239 آدرس :گلستان خ اسفند خ شهریور پ177

6133331679

خرابی 6133331679 عزیز عچرش زاده کیانپارس خ الهام غربی فاز 1 پ 23 61133331679 GO4134

6133917864

خرابی سعید یوسفی اهواز.کیانپارس.خ مارون چهار شرقی.پلاک 31 .مجتمع پرنیان.واحد اول 6133917864 3917864 09166175254