6133928312

خرابی نام :منصور نیکویی بروجنیشماره تلفن :6133928312 اطلاعات تلفن ثابتتلفن همراه :09161911323نام کاربري اينترنت :6133928312کلمه عبور اينترنت :53933آدرس :کیان بارس 18 شرقی مجتمع ملت 1 ، طبقه ۱، واحد 2

6134606053

خرابی نام :حسن حمولهشماره تلفن :6134606053 اطلاعات تلفن ثابتتلفن همراه :09168325721نام کاربري اينترنت :6134606053کلمه عبور اينترنت :mm1396شهرک شهیدعباسپوربلوک شانزده پلاک 3

6133346252

خرابی نام :رمضان نوروزی پورشماره تلفن :6133346252 اطلاعات تلفن ثابتتلفن همراه :09163117526نام کاربري اينترنت :6113346252کلمه عبور اينترنت :102313آدرس :منازل فاز 2 مخابرات خ پیام 8 پ 5 گلستان

6132291770

خرابینام : زاهد محمدی شماره تلفن :6132291770 تلفن همراه : 09390779979 آدرس : باهنر بلوار مهتاب بلوار فولادشهر خ 6 سمت چپ پ 77 نام کاربري اينترنت :6132291770کلمه عبور اينترنت :950808

6133219409

خرابی نام :مهدی فرهادیشماره تلفن :6133219409 اطلاعات تلفن ثابتتلفن همراه :09390755529نام کاربري اينترنت :6133219409کلمه عبور اينترنت :4336آدرس :گلستان بین دی و بهمن خیابان شهریور پ96 ساختمان آسمان 8 طبقه دوم واحد6

6133324463

نصب نام :غلامحسین رضائیشماره تلفن :6133324463شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :گلستانبستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09351974932وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :14:49 1400/06/23نام کاربري اينترنت :6133324463کلمه عبور اينترنت :425623دریافت مجدد کلمه عبور اینترنتآدرس :بهارستان مجموعه مسکونی فاز 2 گروه ملی 16 متری آلاله . خ آلاله 3 پ 87

6133363727

نصب نام :علی نبات فروششماره تلفن :6133363727شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :مدرسبستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09163010174وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :14:49 1400/06/23نام کاربري اينترنت :6133363727کلمه عبور اينترنت :547226دریافت مجدد کلمه عبور اینترنتآدرس :پهلوان غربی بین خرداد ووهابی مجتمع کاج

6133372188

نصب نام :ندا الهاییشماره تلفن :6133372188شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :چمران اهوازبستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09053724106وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :14:05 1400/06/23نام کاربري اينترنت :6133372188کلمه عبور اينترنت :190019دریافت مجدد کلمه عبور اینترنتآدرس :کیان آباخ 25 شرقی مجتمع مسکونی محمدعلی طبقه 1 واحد 1

6133741283

نصب نام :سید مهدی طباطبایی بروجردیشماره تلفن :6133741283شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :گلستان -کافو12بستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09389436207وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :15:14 1400/06/23نام کاربري اينترنت :6133741283کلمه عبور اينترنت :607830دریافت مجدد کلمه عبور اینترنتآدرس :گلستان خ فرهنگ2 بين اقبال ونصرت مجتمع نگین 5 واحد 13

6133921433

نصب نام :کیاوش کیانی کیوانشماره تلفن :6133921433شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :چمران -کافو2بستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09163920074وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :14:20 1400/06/23نام کاربري اينترنت :6133921433کلمه عبور اينترنت :527395دریافت مجدد کلمه عبور اینترنتآدرس :کیانپارس خ 5 شرقی پ51