6135530987

صبانت خرابی امید کاهکش 6135530987 09166045726 گذرواژه اکانتینگ: 0987 فاز یک پادادشهر خیابان مهر شرقی پلاک 104

6133913682

صبانت خرابی مریم فرشیدی 6133913682 09161135947 گذرواژه اکانتینگ: 1KWAKEHU نام کاربری اکانتینگ: 61133913682 اهواز کیانپارس خیابان میهن غربی مجتمع سپید طبقه دوم

6132280470

صبانت خرابی رامین امامی مهرگانی 6132280470 09056627527 گذرواژه اکانتینگ: 0470 آدرس :باهنر منطقه 5 خیابان سبحان اصلی نبش سبحان 3 پلاک 34 کافی نت مهرگان

6133338186

صبانت خرابی احسان عزیزی 61133338186 989166121776 گذرواژه اکانتینگ: 33338186 کیانپارس خیابان مرداد غربی پلاک 54

6133831143

خرابی  نام :علی پازهر شماره تلفن :6133831143  تلفن همراه :09166157215نام کاربري اينترنت :6133831143کلمه عبور اينترنت :166656 آدرس :اهواز کمپلو شمالی خ شمس تبریزی بین ناصر خسرو وشیخ بها پ 158 واحد 4

6135517179//195

195 نام :مهرداد تفکریشماره تلفن :6135517179 تلفن همراه :09163223963 نام کاربري اينترنت :6135517179کلمه عبور اينترنت :7179 آدرس :اهواز .خ غ پاملو افلاطو پ73

6135585136//195

195 نام :کورش آصفیشماره تلفن :6135585136 تلفن همراه :09369641003نام کاربري اينترنت :6135585136کلمه عبور اينترنت :407434 آدرس :فاز ۲ پاداد شهر منازل لوله سازی خیابان ۵۸ پلاک ۲۰

6135537144 //195

195 نام :منصور قنادپورشماره تلفن :6135537144  تلفن همراه :09163028261 نام کاربري اينترنت :6135537144کلمه عبور اينترنت :574131آدرس :خ فاز دو پاداد ایسگاه 1 خ 4 پ 1

6135592760 //195

195  نام :احمد پورعباسشماره تلفن :6135592760 تلفن همراه :09163193707نام کاربري اينترنت :6135592760کلمه عبور اينترنت :2760 آدرس :فاز 2 پادادشهر بلوار سینا پلاک 1 ط 3 واحد 6

6132253068//195

195  جهت مراجعه صبح پنجشنبه 8-2 لطفا جهت خارج شدن مشترک و عدم تکرار در هفته های آتی فرم با امضای مشترک و مامور شبکه و رفع خرابی مشترک اقدام شود / در صورت عدم همکاری مرکز مخابرات با تهیه مستندات در گروه پشتیبانی اعلام شود 195 خرابینام :عرفان حسینی شماره تلفن :6132253068  تلفن همراه :09056362684… ادامه خواندن 6132253068//195