6132214801

خرابی عدم لینک نیاز به تست سرخط نام :محمدرضا دوات گرشماره تلفن :6132214801 تلفن همراه :09161117346مرکز مخابراتي :امام خمينينام کاربري اينترنت :6132214801کلمه عبور اينترنت :264092 آدرس :اهواز خ نادری رقی جنب داروخانه دکتر گرگ زاده

6132214801

خرابی عدم لینک نیاز به تست سرخط نام : محمدرضا دوات گر شماره تلفن : 6132214801  تلفن همراه : 09161117346 مرکز مخابراتي : امام خميني نام کاربري اينترنت : 6132214801 کلمه عبور اينترنت : 264092 آدرس : اهواز خ نادری رقی جنب داروخانه دکتر گرگ زاده

6133344764

خرابی نیازمند بررسی کارت شبکه کامپیوتر قاسم بداوی شماره همراه ارتباطات: 989163158526 آدرس صاحب اشتراك: اهواز-پردیس2-بازارچه24متری-نبش گلدسته7-پروتئین گوشتیران-989163158526

6132214801

مشترک مورد نظر مشکل اتصال دارند لطفا پیگیری وبا با مشترک تماس گرفته شودآقای دوات گر 09161117346

6135526829

شماره تلفن : 6135526829  تلفن همراه : 09186923035 سابقا برای مشتری از سمت ما شارژ و ثبت نام انجام شده درخواست بازگشت وجه از مخابرات داشتند مخابرات یکی از دسترسی های مارا مبلغ 148 شارژکردند لطفا با مشترک تماس و شماره کارت ایشان اخذ و مبلغ عودت داده شود همنچنین لطفا مستندات جهت ارائه به… ادامه خواندن 6135526829

6133387134

تنظیمات مودم مشترک انجام شودنام وایفاmana11 رمز: Ab11235813آقای رادمان

6133329230

آقای یاسین روهنده مشترک صبانت درخواست کارشناس تنظیم مودم  دارند لطفا دراولین فرصت پیگیری شود. موبایل:09174114345

6133362388

مشترک مورد نظر مشکل اتصال دارند لطفا بررسی و با مشترک تماس گرفته شودخانم لویمیصبانت

6134615053

مشترک اتصال ندارند لطفا بررسی و نتیجه ر بهذ مشترک اطلاع دهیدآقای فهدیمخابرات

6132217679

لطفا مشکل مشترک مورد نظر مشخص و به ایشان اطلاع داده شودخانم رستگار نژاد مخابرات