6133914734

مشترک مورد نظر مشکل اتصال دارند فردا ساعت 11صبح با مشترک جهت هماهنگی تماس گرفته شود خانم واحدی نیا09394293073

6133756256

مشترک مشکل اتصال دارند وهیچگونه ای استفاده از سرویس خود در ماه گذشته نداشتندطی آخرین تماسی که با 2020 داشتند مشکل این خط را سخت افزاری اعلام کردندلطفا مشکل مشترک پیگیری شود آقای احمد جاسمی پور09353023818

6134449431

خراب هماهنگ شده 989166169125 محمد کاظم نادری فر اهواز- ملي راه – خيابان ميترا- پلاک 24 – واحد1 4449431 6114449431

6133376113

خرابی نام : مسعود راد نسب شماره تلفن : 6133376113  تلفن همراه : 09163031216 آدرس : کیان آباد خ 16 پلاک88 نام کاربري اينترنت : 6113376113 کلمه عبور اينترنت : 4419

6134468245

رحیم فروغیان مهر 6113446824588JYJE کوروش فاز 3 پشت استخر موج989163043188