6134467747

خرابی نام :میلاد زریمیدانیشماره تلفن :6134467747 اطلاعات تلفن ثابتتلفن همراه :09168746811نام کاربري اينترنت :6134467747کلمه عبور اينترنت :547368 آدرس :خ فاز 3کوروش خ 3کارمندی 170

6133916818

خرابی نام :رضوان نصیریشماره تلفن :6133916818 اطلاعات تلفن ثابتتلفن همراه :09166135839نام کاربري اينترنت :6133916818کلمه عبور اينترنت :730246 آدرس :خ 7 غربی فاز 1 پ85

6132291086

خرابی نام :اکرم کرمی فردشماره تلفن :6132291086 اطلاعات تلفن ثابتتلفن همراه :09370197884نام کاربري اينترنت :6132291086کلمه عبور اينترنت :1086 آدرس :راه بند ایثار بلوار سپاه غربی خ میلاد نبش 6 مخزن مجتکع نور6 واحد2

6135541965

خرابی نام :علی خوارزمی پورشماره تلفن :6135541965 اطلاعات تلفن ثابتتلفن همراه :09166205372نام کاربري اينترنت :6135541965کلمه عبور اينترنت :629603 آدرس :خ 11 پاداد پ 55 مجتمع امید قبادی واحد 9

6133927419

خرابی نام :زهرا بختیاری آزادهشماره تلفن :6133927419 اطلاعات تلفن ثابتتلفن همراه :09361349034نام کاربري اينترنت :6133927419کلمه عبور اينترنت :519196 آدرس :کـیانپارس – خیابان 13 شرقی – کـرخه4 – مجتع عسل – واحد 1

6135533515

خرابی نام :سید سلمان غرابیشماره تلفن :6135533515 اطلاعات تلفن ثابتتلفن همراه :09163169575نام کاربري اينترنت :6135533515کلمه عبور اينترنت :694353 آدرس :اخر اسفالت خ 5 صالح بین نشان و نامدار پ 16

6132231768

نصب نام :مهدی عباسیشماره تلفن :6132231768شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :امام خمينيبستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09168112344وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :11:20 1400/06/30نام کاربري اينترنت :6132231768کلمه عبور اينترنت :110296دریافت مجدد کلمه عبور اینترنتآدرس :طالقانی بین مسلم وشریعتی لوستر چشمه نور

6134461369

نصب نام :مژده نظرپورشماره تلفن :6134461369شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :ملتبستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09161141519وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :13:05 1400/06/30نام کاربري اينترنت :6134461369کلمه عبور اينترنت :515127دریافت مجدد کلمه عبور اینترنتآدرس :کوروش خیابان اصلی کارون رو به روی دبستان راه دانش ساختمان کاویان واحد 13

6134471824

نصب نام :احمد خدری خوشماره تلفن :6134471824شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :ملتبستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09169815516وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :13:10 1400/06/30نام کاربري اينترنت :6134471824کلمه عبور اينترنت :429964دریافت مجدد کلمه عبور اینترنتآدرس :کوی ملت خیابان 17 عامری پلاک 65 مجتمع پارس واحد 2

6133914693

خرابی نام :میثم سلطانیشماره تلفن :6133914693 اطلاعات تلفن ثابتتلفن همراه :09332977981نام کاربري اينترنت :6133914693کلمه عبور اينترنت :75412 آدرس :خ فاز یک 13 غربی پ 5 ط 2 واحد 4